Høringssvar om forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold

Høringssvar fra 4. september 2014 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold.

Publisert 4. september 2014

Skrevet av Unge funksjonshemmede