Høringssvar – NOU 2019-25 Med rett til å mestre

Høringssvar fra 26, juni om struktur og innhold i videregående opplæring.