Personvernerklæring for Unge funksjonshemmede

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er generalsekretær, om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til Ingvild Østlie på ingvild@ungefunksjonshemmede.no.

Personopplysninger som lagres og formål og grunnlag for behandlingen

Fra våre medlemsorganisasjoner innhenter vi navn, telefonnummer og e-postadresse til kontaktpersoner/representanter/medlemmer. Grunnlaget for denne behandlingen er for å oppfylle avtalen om kjøp av medlemskap hos Unge funksjonshemmede, jf. personvernforordningens artikkel 6 (1b).

Dersom du som representant for eller medlem av en av våre medlemsorganisasjoner har samtykket til slik bruk benytter vi også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med organisasjonens medlemskap hos oss, enten via e-post, telefon, SMS eller postutsendelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 (1a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Som representant, kontaktperson eller medlem i en av våre medlemsorganisasjoner samtykker man til hvert enkelt område man tillater at Unge funksjonshemmede bruker personopplysninger til, eksempelvis nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer, invitasjon til å svare på høringer, oppnevnelser mm.

Alle lagrede opplysninger om representanter/kontaktpersoner/medlemmer fra medlemsorganisasjonene lagres i et exceldokument på lokal server i Mariboes gate 13, 0183 Oslo og behandles kun av ansatte i Unge funksjonshemmede. Ved avsluttet medlemskap slettes personopplysningene innen 30 dager.

E-post

Både representanter og medlemmer fra våre medlemsorganisasjoner, andre organisasjoner eller privatpersoner kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev

Alle interesserte kan melde seg på som mottaker av vårt nyhetsbrev via vår nettside. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere navn og din e-postadresse hos oss. Denne lagres i en egen database i programmet MailChimp. Informasjonen deles ikke med andre og e-postadressen slettes når den ikke lengre er i bruk. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende.

Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren. Mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker finner du her.

Påmelding kurs og arrangementer

Via vår nettside og nyhetsbrev kan både medlemmer, interessenter og privatpersoner melde seg på kurs, samlinger eller andre arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. For å registrere informasjonen benytter vi enten påmeldingsskjema på vår egen nettside via løsningen Gravity Forms eller påmelding via e-post. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Spørreundersøkelser

Generalsekretær Leif-Ove Hansen har det daglige ansvaret for Unge funksjonshemmedes spørreundersøkelser. Unge funksjonshemmede bruker SurveyMonkey til å gjennomføre undersøkelser med mindre noe annet er opplyst. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Unge funksjonshemmede vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Unge funksjonshemmede eller SurveyMonkey samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Unge funksjonshemmede identifisere de som har besvart undersøkelsen.

Lagring av personopplysninger i henhold til bokføringsloven

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å besvare (f.eks. personopplysninger i forbindelse med fakturaer, reiseregninger eller lønnskjøring), vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til fungerende generalsekretær Ingvild Østlie på ingvild@ungefunksjonshemmede.no.

Personvernombud

Organisasjonen er ikke pliktig til å ha personvernombud og har ikke dette. Se ellers øvrig kontaktinformasjon.