Høringssvar om innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen

Høringssvar fra 20. september 2016 til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen.

Publisert 20. september 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede støtter regjeringens forslag om innføring av en automatisk frikortordning for egenandelstak 2, men kritiske til avvikling av diagnoselisten.

Unge funksjonshemmede støtter regjeringens forslag om innføring av en automatisk frikortordning for egenandelstak 2. Det vil bidra til en viktig forenkling for unge pasienter og brukere av disse tjenestene. Vi ser også behovet for å tilpasse løsninger for egenandel ved rehabilitering og behandlingsreiser i utlandet.

Vi er samtidig kritiske til avvikling av diagnoselisten, og ser at en avvikling vil ramme mange av våre medlemmer som er avhengig av jevnlig fysioterapi for å opprettholde funksjonsnivå.

Unge funksjonshemmede er klar over at sykdomslisten, slik den står i dag, bør gjennomgås og eventuelt revideres, og håper Helse- og omsorgsdepartementet prioriterer å gjøre dette i samarbeid med brukerorganisasjonene, fremfor å avvikle hele ordningen.