Høringssvar angående studentombud

Høringssvar fra 30. november 2018 angående foreslåtte endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov høyere yrkesfaglig utdanning.

Publisert 10. oktober 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard