Statsbudsjettet 2017 – høring i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Høring i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fra 25. oktober 2016.

Publisert 25. oktober 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede mener at det bør blir gjort mer for å sikre at vår målgruppe er sikret lik rett til utdanning som befolkningen for øvrig.