Høringssvar om husbankrente

Høringssvar til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om husbankrente fra 4. mai 2011.

Publisert 4. mai 2011

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er opptatt av at rentenivået i Husbanken må være lavt og stabilt, og gir utrykk for dette i vårt høringssvar om fastsetting av Husbankrenta.

Husbanken gir blant annet Startlån og Grunnlån til personer som sliter med å få lån på det ordniære markedet. Kommunal- og Regionaldepartementet foreslår at renta skal settes til statens lånekostander + en margin på 0,5%. Unge funksjonshemmede argumenterer for at marginen på 0,5% bør fjernes, for å redusere rentekostnadene for dem med lån i Husbanken.

Færre hopp
Videre foreslår organisasjonen at renta skal justeres bare to ganger i året, mot 6 i departementets høringsforslag. Bakgrunnen er at færre justeringer vil gi et mer stabilt rentenivå, og mer forutsigbar privatøkonomi for brukerne av ordningen.