Statsbudsjettet 2017 – høring i helse- og omsorgskomiteen

Høring i helse- og omsorgskomiteen fra 12. oktober 2016.

Publisert 12. oktober 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede mener statsbudsjettet må avsette midler til en betydelig større satsning på ungdomshelse, med midler for å sikre tilpassede habiliterings- og rehabiliteringstilbud, samt midler for å øke kompetansen om ungdomshelse blant helsepersonell.