Høringssvar om Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014-2015))

Høringssvar fra 1. oktober 2015 til Helse- og omsorgskomiteen (HOK) om Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014-2015)).

Publisert 1. oktober 2015

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er positive til at regjeringen varsler et mer tverrfaglig og tilgjengelig lavterskeltilbud.

Vi fremhever viktigheten av ungdomshelsestrategien, og ber regjeringen om at den må inneholde målbare mål, konkrete tiltak og får gjenklang i budsjett og oppdragsbrev – slik at strategien blir et faktisk verktøy for ledere og fagpersonell i primærhelsetjenesten, og i habilitering og rehabiliteringstilbudet til ungdom.