Høringssvar om forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Høringssvar fra 6. februar 2014 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger - om maksimal stønadsperiode.

Publisert 6. februar 2014

Skrevet av Unge funksjonshemmede