Høringssvar om «Tett på»

Høringssvar fra 22. januar 2020 angående tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.