Innspillet tar for seg følgende saker:

  • Kap 733: Habilitering og rehabilitering
  • Kap 762, post 70: Primærhelsetjeneste, Tilskudd
  • Kap 765: Psykisk helse, rus og vold