Innspill til familie- og kulturkomiteen 2022

Høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen 2022 fra 22. oktober 2021.

Anbefalinger fra Unge funksjonshemmede til følgende punkter:

  • Kap. 315, post 86: Unge funksjonshemmede mener ordningen må stimulere til økt inkludering og aktivitet i breddetilbudet
  • Kap. 352, post 21: Unge funksjonshemmede mener bevilgningen må økes til minimum 2021-nivå, 21,9 millioner kroner
  • Kap. 315, post 70: Unge funksjonshemmede mener bevilgningen må økes til minimum 2021-nivå, 1,8 milliarder kroner