Høringsnotat om Fullføringsreformen

Høringsnotat fra 21. april 2021 om fullførings Mld. St. 21 (Fullføringsreformen).