Høringssvar om forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

Høringssvar fra 12. januar 2017 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017-2018.

Publisert 12. januar 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede kommer her med innspill til endringsforslagene, med vekt på utvidet støtteperiode om sommeren, frister og bostipend.