Høringsnotat om unge uføres rett til arbeidsmarkedstiltak og økt oppfølging fra NAV

Høringsnotat fra 23. januar 2019 om unge uføres rett til arbeidsmarkedstiltak og økt oppfølging fra NAV.