Høringsnotat om unge uføres rett til arbeidsmarkedstiltak og økt oppfølging fra NAV

Høringsnotat fra 23. januar 2019 om unge uføres rett til arbeidsmarkedstiltak og økt oppfølging fra NAV.

Publisert 10. oktober 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard