Høringssvar om kvalitet og pasientsikkerhet

Høringssvar til Helse- og omsorgskomiteen (HOK) om kvalitet og pasientsikkerhet, fra 28. januar 2016.

Publisert 28. januar 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede