Høringssvar om endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Høringssvar til BUFDIRs forslag om endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2017.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede