Høringssvar om forslag til enkelte tilpasninger i folketrygdens regelverk

Høringssvar fra 3. mars 2014 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd.

Publisert 3. mars 2014

Skrevet av Unge funksjonshemmede