Høringssvar om nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner

Høringssvar fra 29. november 2012 til BUFDIR om nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner.

Publisert 29. november 2012

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har levert et høringssvar til forslaget til nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner. Vi argumenterer for at ungdomsorganisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke bør få innpass i ordningen.