Høringssvar om føring av fravær på vitnemålet

Høringssvar til utdanningsdirektoratet om føring av fravær på vitnemålet og krav til førstegangsvitnemålfra 25. mai 2010

Publisert 25. mai 2010

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede mener at det fremdeles bør være 14 dager som kan strykes fra vitnemålet, men at kravet til dokumentasjon eventuelt kan skjerpes.

Forslaget innebær en reduksjon av antall dager en elev rettmessig kan få strøket fra vitnemålet etter visse lovbestemte kriterier og at kun fraværsdager fra og med fjerde dag kan strykes fra vitnemålet. Det er tydelig for Unge funksjonshemmede at dette forslaget kan slå uheldig ut for elever med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser.

Premisset for disse endringene er tilsynelatende et ønske om å redusere frafallet i videregående skole, gjennom en reduksjon av fraværet. Unge funksjonshemmede mener at denne tilnærmingen slår feil ut, og at man i stedet bør se på tilretteleggings- og tilpasningstiltak for å sikre at elever kommer seg gjennom utdanningen.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet om forslag om nye fraværsregler.