Høringsnotat om Likverdsreformen

Høringsnotat fra 21. april 2021 om Md. St. 25 (Likverdsreformen).