Høring NOU 2020: 3 – Ny universitets- og høyskolelov

Innspill levert om ny lov om universiteter og høyskoler.

Innspillet ble levert sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Hørselshemmedes Landsforbund, Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom, Norges Blindeforbund, Norges Blindeforbunds Ungdom, Dysleksi Norge, Dysleksi Ungdom, Norsk Tourette Forening, ME-foreningen og Funkisstudentene.