Høringssvar om CRPD-rapport

Høringssvar fra 16. april 2015 til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om Norges første rapport til FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komiteen).

Publisert 16. april 2015

Skrevet av Unge funksjonshemmede