Høringssvar om endringer i bilstønadsordningen

Høringssvar fra 31. mai 2018 til Arbeids- og sosialkomiteen om foreslåtte endringer i bilstønadsordningen.

Publisert 6. juni 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede