Høringssvar om utkast til forskrift til lov om statens ansatte

Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om utkast til forskrift til lov om statens ansatte fra 22. mai 2017.

Publisert 22. mai 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede