Merknader til Stortingsmelding nr 11: Lærermeldingen

Merknader fra 9. mars 2009 til Kunnskapsdepartementet (KD) om Stortingsmelding nr 11: Lærermeldingen.

Publisert 9. mars 2009

Skrevet av Unge funksjonshemmede

St.meld. nr. 11 viser at dagens nivå på utdanning av nye lærere ikke er tilstrekkelig til å erstatte de lærerne som går av med pensjon. Om denne utviklingen fortsetter mangler det om lag 16.000 lærere i 2020.

Elevtettheten har steget merkbart over de siste årene, Elevorganisasjonen opererer med tall som viser en stiging fra 7,9 til 8,7 på det siste året. Dette er etter Unge funksjonshemmedes oppfatning et dårlig utgangspunkt for å utvikle skolen i en inkluderende retning.

Samtidig med at skolene sliter vokser ansvaret på læreren. Unge funksjonshemmede mener det er viktig at lærerne får en utdanning som gjør dem beredt til å møte en mangfoldig skole og elever med mangfoldige behov.

Last ned Unge funksjonshemmedes merknadet til stortingsmeldingen herunder