Høringssvar om forslag til endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Høringssvar fra 18. september 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om forslag til endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Publisert 14. september 2014

Skrevet av Unge funksjonshemmede