Høringssvar om ny barnelov (NOU 2020-14)

Høringssvar fra 21. april 2021 om ny barnelov (NOU 2020-14)