Høringssvar om behandlingsreiser til utlandet

Høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om behandlingsreiser til utlandet fra 10. mars 2017.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede