Høring NOU 2020: 6 – Frie og hemmelige valg – Ny valglov

Høringssvar fra 18. desember 2020 om ny valglov, tilgjengelighet og tilrettelegging.