Høringssvar om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæring

Høringssvar fra 12. juni 2017 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen.

Publisert 12. juni 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede