Figur med hjerteøyne. Symboliserer seksualitet. Grafikk.

Seksualitet

Vi jobber for at alle skal kunne leve ut sin seksualitet åpent og trygt.

Seksualitet handler om følelser, nytelse, relasjoner, kjønn og identitet. Normer om hva som er normal seksualitet og normal kropp kan hindre oss i å leve ut vår seksualitet. Det er en menneskerett å få leve ut sin seksualitet åpent og trygt.

To figurer holder hender og ser hverandre inn i øyene. De har hjerteøyne og er oppe i himmelen, omgitt av skyer. Grafikk.

Ny rapport: Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne

Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse.

Les rapporten Sex som funker

Vi jobber for

  • Økt åpenhet om funksjonshemmedes seksualitet.
  • At unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer må sikres tilgang til tilpasset rådgivning om seksualitet og seksualtekniske hjelpemidler.

Fakta om seksualitet

  • Seksualitet er en menneskerett.
  • Seksualitet er mer enn sex, det er en integrert del av hvert menneskes personlighet (Verdens helseorganisasjon).
  • En del unge med funksjonsnedsettelser møter barrierer for å leve ut sin seksualitet åpent og trygt.
  • Økt kunnskap og åpenhet kan gjøre at flere får leve ut sin seksualitet.

Våre prosjekter om seksualitet

Sex som funker

I Sex som funker innhenter og formidler vi kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Fotoprosjektet Jeg elsker

Jeg elsker er et fotoprosjekt om seksualitet.

Ung, skeiv og funksjonshemma

Ung, skeiv og funksjonshemma er et prosjekt om levekår for LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.

Sex, samliv og funksjonshemming

Prosjektet Sex, samliv og funksjonshemming har som hovedmål å fjerne tabuer og fordommer knyttet til seksualitet og funksjonshemning, for å bidra til økt åpenhet i våre medlemsorganisasjoner og i samfunnet generelt.