Figur med hjerteøyne. Symboliserer seksualitet. Grafikk.

Seksualitet

Vi jobber for at alle skal kunne leve ut sin seksualitet åpent og trygt.

Seksualitet handler om følelser, nytelse, relasjoner, kjønn og identitet. Normer om hva som er normal seksualitet og normal kropp kan hindre oss i å leve ut vår seksualitet. Det er en menneskerett å få leve ut sin seksualitet åpent og trygt.

Logoen til Sex som funker mange ganger i et mønster. Grafikk.

E-læringsverktøyet Sex som funker

I Sex som funker har vi samlet kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og laget et e-læringsverktøy.

Ta kurset nå!

Vi jobber for

  • Økt åpenhet om funksjonshemmedes seksualitet.
  • At unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer må sikres tilgang til tilpasset rådgivning om seksualitet og seksualtekniske hjelpemidler.

Fakta om seksualitet

  • Seksualitet er en menneskerett.
  • Seksualitet er mer enn sex, det er en integrert del av hvert menneskes personlighet (Verdens helseorganisasjon).
  • En del unge med funksjonsnedsettelser møter barrierer for å leve ut sin seksualitet åpent og trygt.
  • Økt kunnskap og åpenhet kan gjøre at flere får leve ut sin seksualitet.

Har du spørsmål om seksualitet?

ung.no finnes svar på mange ulike spørsmål om seksualitet.

Der kan du også lese mer om seksualitet og funksjonsevne.

Les artikkelen Ung, skeiv og funksjonshemma? på ung.no.

Les artikkelen Nedsatt funksjonsevne og sex på ung.no.

Våre prosjekter om seksualitet

Sex som funker

I Sex som funker har vi samlet kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og laget et e-læringsverktøy.

Fotoprosjektet Jeg elsker

Jeg elsker er et fotoprosjekt om seksualitet.

Ung, skeiv og funksjonshemma

Ung, skeiv og funksjonshemma er et prosjekt om levekår for LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.

Hva skal jeg si?

I dette prosjektet samarbeidet Unge funksjonshemmede med Likestillingssenteret for å utvikle veiledere for formidling av seksualtekniske hjelpemidler.