Presse

Unge funksjonshemmede vil gjerne uttale seg i aktuelle saker eller samarbeide med media for å sette fokus på viktige problemstillinger.

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for organisasjoner, ikke en organisasjon med individuelle medlemmer. Vi har derfor ikke mulighet til å foreslå brukerrepresentanter med konkrete diagnoser. Dersom du er ute etter dette, anbefales det at du kontakter en av våre medlemsorganisasjoner.

 

Pressekontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Tora Hope

Kommunikasjonsrådgiver

913 42 352

Talspersoner

Bilde av ansatt. Foto.

Synne Lerhol

Generalsekretær

480 93 590

Talsperson for saker om arbeidsliv, høyere utdanning og seksualitet.

Styreleder står på gaten og smiler. Foto.

Camilla Lyngen

Styreleder

918 46 984

Talsperson i saker om ungdomshelse, grunnskole og videregående skole.

Pressebilder og logo

Alle foto av Markus Søgård. Bildene kan brukes vederlagsfritt så lenge fotograf krediteres.