Innspill til bygningspolitikken

Innspill til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om bygningspolitikk fra 3. desember 2010

Publisert 3. desember 2010

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede sendte innspill til Kommunal og regionaldepartementets arbeid med en egen stortingsmelding om bygningspolitikk. Vi ønsker full trøkk for et mer universelt utformet samfunn.

I høringssvaret fokuserte Unge funksjonshemmede på:

  • Tilskuddsordningene for tilpassing av egen bolig må bli bedre. Kostnadene ved en diagnose skal ikke dekkes av den enkelte.
  • Det bør innføres en merkeordning for hvorvidt boliger er universelt utforma eller ikke, på linje med energiforbruksmerkeordninga.
  • Skoler, fritidsarenaen og kollektivtrafikkterminaler bør være prioriterte bygningskategorier for ombygging til universell utforming.

Nå kommer departementet til å sette seg inn i vårt innspill, og mange andre aktører og organisasjoner sine innspill. Så lager departementet et utkast til stortingsmelding, som sendes ut på høring. Dersom din medlemsorganisasjon har noen meninger om hva Unge funksjonshemmede bør mene videre i denne saken er det bare å ta kontakt med sekretariatet.