Bli medlem

Sammen er vi sterke! Bli med i kampen for deltakelse og samfunnsmessig likestilling for barn og ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom.

Våre medlemsorganisasjoner har gått sammen i paraplyen Unge funksjonshemmede for å fremme sine felles interesser til norske myndigheter og andre samfunnsaktører.

Som medlem i Unge funksjonshemmede får din organisasjon en sterkere stemme. I tillegg får organisasjonen mulighet til å påvirke Unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske arbeid.

Som medlem av Unge funksjonshemmede får organisasjonen også tilgang til en rekke medlemsfordeler.

Unge funksjonshemmede bistår gjerne med å utvikle ungdomsarbeidet i organisasjoner, enten man allerede har et ungdomsarbeid eller vurderer å starte det opp.

Ta kontakt med sekretariatet dersom din organisasjon vurderer medlemskap.

Hvilke fordeler gir medlemskapet?

  • Mulighet til å låne en «Ung-funker» gratis, til å holde foredrag eller kurs
  • Tilgang til kurs og andre arrangementer, der dere kan få ny kunnskap og bygge nettverk med andre organisasjoner
  • Mulighet til å påvirke hva Unge funksjonshemmede skal jobbe for, og hva vi skal mene i saker som opptar dere
  • Gratis rådgivning om organisasjonsdrift, organisasjonsstruktur og planlegging av arrangementer
  • Innspill til skriftlig arbeid, som høringsuttalelser, prinsipprogram eller søknader
  • Tilgang til støtteordningen Ekspress
  • Tilgang til ansattnettverket, der ansatte i organisasjonene får faglig påfyll og deler erfaringer

Hvem kan bli medlem?

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon. Ulike typer organisasjoner, grupper og ungdomsutvalg kan bli medlem. Enkeltpersoner kan ikke bli medlem, men kan melde seg inn i en av våre medlemsorganisasjoner.

For å bli medlem, må organisasjonen oppfylle følgende kriterier:

  • Organisasjoner, strukturer og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom som har aktivitet av landsomfattende karakter kan innvilges medlemskap.
  • Organisasjoner må tilslutte seg Unge funksjonshemmedes formålsparagraf for å kunne søke medlemskap.
  • Medlemskap kan ikke innvilges til organiseringer som er underlagt nasjonale strukturer eller som er underlagt organisasjoner med medlemskap i Unge funksjonshemmede.

Vi har 38 medlemsorganisasjoner og vi vil gjerne bli enda flere!

Kontakt

Ingvild smiler mot kameraet. Hun står foran en grønn busk og har på seg svart skjorte. Hun har langt blondt hår.

Ingvild Østli

Generalsekretær

911 49 594