Krav til revidert nasjonalbudsjett – AKT 26

Krav til revidert nasjonalbudsjett fra 9. mars om bevilgning til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år, AKT 26. I samarbeid med Norges Handikapforbund (NHF), Norges Handikapforbund Ungdom (NHF) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).