Høringssvar om forslag til ny lov om statens ansatte

Høringssvar fra 1. juli 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om forslag til ny lov om statens ansatte.

Publisert 1. juli 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er positive til en lovfesting av kvalifikasjonsprinsippet som skal sikre at den best kvalifiserte søkeren får jobben, men med visse unntak.