Høringssvar om forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Høringssvar fra 14. september 2015 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak.

Publisert 14. september 2015

Skrevet av Unge funksjonshemmede