Høringssvar om NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern fra 30. desember 2009.

Publisert 30. desember 2009

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Her kan du lese Unge funksjonshemmedes innspill til Graver-utvalgets forslag til ny samlet diskrimineringslovgivning.

De mest sentrale elementene i vår uttalelse er følgende

Unge funksjonshemmede støtter en grunnlovsfesting av diskrimineringsvernet, vi vil også understreke at den viktige åpningen for formålstro positiv særbehandling ikke må hindres av grunnlovsfestet diskrimineringsvern.
Rapporteringsplikten må opprettholdes, aktivitetsplikt alene gir for svakt vern og er en svekkelse av dagens diskrimineringsvern
En må besørge gjennomgående bestemmelser i forhold til straffebudene i kapittel 7 og i forhold til læremiddelbestemmelsen i kapittel 2.
Her finner du departementets side om høringen.