Høringsuttalelse om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Høringsuttalelse fra 23. april om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.