Høringssvar om forslag til endringer i opplæringsloven

Høringssvar fra 12. januar 2017 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til endringer i opplæringsloven.

Publisert 12. januar 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede vil benytte anledningen til å etterlyse en tydeligere rett til utvidelse av antall år med opplæring for elever som har mistet store deler av et skoleår grunnet skade eller sykdom.