Høringssvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelser

Høringssvar fra 4. mai 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelser.

Publisert 4. mai 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Medvirkningsorganene for disse gruppene er viktige verktøy for å sikre brukermedvirkning og medbestemmelse i lokale beslutningsprosesser. Les våre innspill om rådene her.