Innspill til forslag til ny folkehelselov

Innspill fra 14. januar 2011 til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om forslag til ny folkehelselov.

Publisert 14. januar 2011

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede stiller seg positiv til de overordnede målene i forslaget. Vi savner imidlertid et større fokus på ungdom som egen gruppe, noe vi mener er viktig forr forebygging og utjevning av sosiale forskjeller.

Unge funksjonshemmede oppfatter ungdomshelse som et nedprioritert fagfelt i Norge i dag, og ser at ungdommer ikke får tilpasset de helsetjenestene de har krav på.

Andre behov
Unge med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser har helt andre helsebehov enn eldre. Mange av våre medlemmer opplever overgangen fra barnehelsetjenesten til voksenhelsetjenesten som vanskelig. Mens de som barn får tett oppfølging og et helsetilbud skreddersydd deres behov, møter de i ungdomstiden et helsevesen som ikke er tilpasset deres livssituasjon.