Figur leser i bok. Symboliserer utdanning. Grafikk.

Utdanning

Vi jobber for inkluderende og tilgjengelige skoler, høyskoler og universitet.

For personer med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, er utdanning enda viktigere for å komme i jobb enn for andre grupper. Med riktig tilrettelegging kan flere fullføre skole og utdanning.

Vi mener

  • Unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer skal ha lik mulighet til å fullføre videregående skole med yrkes- eller studiekompetanse.
  • Nasjonale standarder for tilrettelegging av eksamener ved utdanningsinstitusjoner må forskriftsfestes
  • Kompetansen om rettigheter og muligheter for elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer må økes
  • Alle ungdommer må få tilbud om undervisning under opphold på sykehus eller i rehabilitering
  • Funksjonshemmede og kronisk syke studenter ved universitet og høyskoler skal ha reell brukermedvirkning
  • Alle som har behov for tilrettelagt pensum skal ha produksjonsrett på det foretrukne mediet

Ressurser om utdanning

Film: Unge tanker om utdanning (2019)

I filmen møter vi Nikita, Mia og Hanna Eline, som forteller om sine erfaringer og tanker om utdanning.

Møt unge som har fått støtte til utdanning fra NAV

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak kan være avgjørende for at ungdom med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser får delta i arbeidslivet. I 2016 intervjuet vi unge om hva tiltaket har betydd for dem.

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak (2016)

Her finner du vår rapport om utdanning som arbeidsmarkedstiltak.

Skole der du er (2012)

Utredningen tar for seg videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon.

Kampen for tilrettelegging (2011)

Rapporten kartlegger vanlige utfordringer for funksjonshemmede i videregående opplæring.

Tilrettelagt for tilrettelegging? (2011)

Rapporten handlar om lærarar sitt syn på informasjon om tilrettelegging i vidaregåande opplæring. Den syner korleis lærarar får informasjon om kva tilretteleggingsbehov elevane har.