Høringssvar om herreløs arv til frivillige organisasjoner

Høringssvar fra 30. juni 2014 til Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) om herreløs arv til frivillige organisasjoner.

Publisert 30. juni 2014

Skrevet av Unge funksjonshemmede