Høringssvar om AAP-ordningen

Høringssvar fra 25. mars 2019 om representantforslag 8O S

Publisert 10. oktober 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard