Høringsnotat om AAP-ordningen (80S)

Høringsnotat fra 25. mars 2019 om representantforslag til endringer i AAP-ordningen (80S)