Høringssvar om styrking av aktivitets og redegjørelsesplikt

Høringssvar fra 2. oktober om styrking av aktivitets og redegjørelsesplikt fra 2. oktober 2019.