Høringssvar om individuell klagerett, FN-konvensjonen 2015

Høringssvar fra 14. september 2015 til Utenriksdepartementet (UD) om utredning knyttet til valgfri protokoll om individuell klagerett til FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Publisert 14. september 2015

Skrevet av Unge funksjonshemmede