Høringssvar om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Høringssvar fra 28. april 2008 til Stortingets Arbeids- og sosialkomité (ASK) om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Publisert 28. april 2008

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede ser positivt på at personer med nedsatt funksjonsevne endelig får en lov som skal gi vern mot diskriminering. Unge funksjonshemmede er derfor også fornøyd med mye av innholdet i loven.

Vi mener imidlertid at lovforslaget ikke er tilstrekkelig på vesentlig områder. Spesielt er vi kritiske til:

  • Manglende tidsfrister for eksisterende bygg, anlegg og transportmidler, spesielt utdannings- og fritidsinstitusjoner som benyttes i så vel faglig som sosialt henseende.
  • Tidsfristene vedrørende IKT. I utdanningssammenheng er det vesentlig at det settes klare retningslinjer for hva som utgjør en ny løsning, spesielt i relasjon til oppgradering av eksisterende løsninger.
  • Hvorvidt kronisk sykdom er innbefattet i lovtekstens begrep om funksjonshemming.
  • Mange unge som lider av kronisk sykdom oppfattes sjeldent som funksjonshemmede i møtet med det offentlige, da der er snakk om ikke-synlige funksjonshemminger.